ตรวจการตั้งครรภ์
1.ตรวจการตั้งครรภ์จากเลือด (Beta-hCG)

400฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ (Urine pregnancy test)

100฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

ตรวจการตั้งครรภ์ 1.ตรวจการตั้งครรภ์จากเลือด (Beta-hCG)

25Head01

 • ตรวจการตั้งครรภ์จากเลือด (Beta-hCG)
 • ค่าบริการ 400 ฿ รับผลภายใน 1 วัน
 • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ใช้ตรวจเพื่อช่วยยืนยันการตั้งครรภ์ โดยการตรวจหาฮอร์โมน Beta-hCG ในเลือด
 • แนะนำให้ตรวจ หลังมีเพศสัมพันธ์ หรือปลูกถ่ายตัวอ่อน IVF (ทำเด็กหลอดแก้ว ) 14 วันขึ้นไป (เนื่องจากค่าฮอร์โมน Beta-hCG จะสูงขึ้นตามอายุครรภ์ หากมาตรวจก่อน 14 วัน ค่าฮอร์โมนอาจจะยังต่ำอยู่)
 • ไม่แนะนำให้ตรวจเพื่อดูอายุครรภ์ เนื่องจากค่าฮอร์โมนในแต่ละช่วงอายุครรภ์ มีความหลากหลาย (อายุครรภ์เท่ากัน ค่าฮอร์โมนอาจจะไม่เท่ากัน)
 • ใช้เวลาเข้ารับบริการ ประมาณ 15 นาที
 • บริการส่งผลทาง Line / Email
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line

รายการตรวจแนะนำอื่นๆ

 • ตรวจฮอร์โมนรังไข่ AMH = 1,000.- รอผล 1 วัน
 • ตรวจฮอร์โมนเพศ (E2, FSH, LH, Progesterone, Prolactin) = 2,500.- รอผล 3 วัน
 • ตรวจโปรแกรมเตรียมมีบุตร-ฝากครรภ์ = 1,600.- รอผล 7 วัน