ตรวจการทำงานของตับ
1.ตรวจการทำงานของตับ (LFT)

400฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจระดับโปรตีนรวมในเลือด (Total Protein)

80฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจโปรตีน อัลบูมิน (Albumin)

80฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

4.ตรวจโปรตีนโกลบูลิน (Globulin)

80฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

5.ตรวจสารบิลิรูบินรวมในเลือด (Total Bilirubin)

80฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

6.ตรวจสารบิลิรูบิน ชนิดไดเร็กท์ (Direct Bilirubin)

80฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

ตรวจการทำงานของตับ 1.ตรวจการทำงานของตับ (LFT)

Head01

 • ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test, LFT)
 • ค่าบริการ 400 บ. รับผลภายใน 1 วัน
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัย หรือติดตามการรักษา โรคที่เกี่ยวกับตับ ทางเดินน้ำดี ฯ
 • ประกอบด้วย รายการตรวจย่อย 8 รายการ ดังนี้ (แยกตรวจได้)
    1. Total protein - 80 ฿
    2. Albumin - 80 ฿
    3. Globulin - 80 ฿
    4. Total bilirubin - 80 ฿
    5. Direct bilirubin - 80 ฿
    6. AST (SGOT) - 80 ฿
    7. ALT (AGPT) - 80 ฿
    8. Alkaline phosphatase (ALP) - 80 ฿
 • ใช้เวลาเจาะเลือดประมาณ 10 นาที (เจาะเลือดเสร็จ กลับได้)
 • บริการส่งผลทาง Email / Line
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line