ตรวจการแข็งตัวของเลือด
1.ตรวจค่าไอเอ็นอาร์ (PT INR)

300฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจการแข็งตัวของเลือด พีทีที (PTT)

300฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจการเกิดลิ่มเลือด ดีไดเมอร์ (D-dimer)

500฿ รอผล 1 ชม....(ดูเพิ่ม)

ตรวจการแข็งตัวของเลือด 1.ตรวจค่าไอเอ็นอาร์ (PT INR)

25Head01

  • ตรวจค่าไอเอ็นอาร์ (PT INR)
  • ค่าบริการ 300 ฿ รอผล 20 นาที
  • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
  • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
  • ใช้ตรวจเพื่อดูระบบการแข็งตัวของเลือด ภาวะเลือดออกผิดปกติ หรือติดตามการรักษา ผู้ป่วยที่ทานยาวาร์ฟาริน (Wafarin) ผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือตรวจเตรียมทำหน้าอก/ศัลยกรรม
  • ใช้เวลาเข้ารับบริการ จนถึงรอผลตรวจ ประมาณ 30 นาที
  • หากไม่สะดวกรอผล มีบริการส่งทาง Email / Line
  • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
  • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
  • สามารถนัดหมายได้ทาง Line