ตรวจปัสสาวะ
1.ตรวจการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ (Urine pregnancy test)

100฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine Analysis)

100฿ รอผล 30นาที...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจโรคหนองใน (Gonorrhea & Chlamydia)

1000฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

4.ตรวจไมโครอัลบูมิน (Microalbumin)

300฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

6.ตรวจครีเอตินีน ในปัสสาวะ (Urine Creatinine)

300฿ รอผล 2 วัน...(ดูเพิ่ม)

ตรวจปัสสาวะ 1.ตรวจการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ (Urine pregnancy test)

25Head01

  • ตรวจการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ (Urine pregnancy test, UPT)
  • ค่าบริการ 100 บ. รอผล 20 นาที
  • ใช้ตรวจเพื่อดูการตั้งครรภ์ เตรียมสมัครงาน ฯ
  • กรณีต้องการตรวจจากเลือด เพื่อช่วยยืนยันการตั้งครรภ์ (Beta-hCG) ค่าตรวจ = 400 บ. รอผล 1 วัน
  • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
  • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
  • สามารถนัดหมายได้ทาง Line