ตรวจภาวะโลหิตจาง
1.ตรวจพาหะธาลัสซีเมีย (Hb typing)

600฿ รอผล 7 วัน...(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ซีบีซี (CBC)

100฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจธาตุเหล็กในเลือด (Serum Iron)

300฿ รอผล 2 วัน...(ดูเพิ่ม)

4.ตรวจทีไอบีซี (TIBC)

300฿ รอผล 2 วัน...(ดูเพิ่ม)

5.ตรวจเฟอร์ริติน (Ferritin)

400฿ รอผล 2 วัน...(ดูเพิ่ม)

6.ตรวจวิตามิน บี 12 (Vitamin B12)

500฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

ตรวจภาวะโลหิตจาง 1.ตรวจพาหะธาลัสซีเมีย (Hb typing)

25Head01

 • ตรวจพาหะธาลัสซีเมีย (Hb typing)
 • ค่าบริการ 600 ฿ รอผล 7 วัน
 • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคโลหิตจาง พาหะธาลัสซีเมีย ตรวจเตรียมมีบุตร-ฝากครรภ์ 
 • กรณีที่ตรวจเพื่อเตรียมมีบุตร-ฝากครรภ์ แนะนำให้ตรวจทั้งสามี-ภรรยา เพื่อจะได้แปลผลร่วมกัน ถึงความเสี่ยงของบุตรที่จะเป็นโรคธาลัสซีเมีย 
 • หากท่านได้เลือกตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพ P5 (เตรียมมีบุตร-ฝากครรภ์) จะมีรายการตรวจนี้ รวมอยู่ด้วยแล้ว
 • ใช้เวลาเข้ารับบริการ ประมาณ 15 นาที
 • บริการส่งผลทาง Email / Line
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line

รายการตรวจแนะนำอื่นๆ

 • ตรวจดูความเข้มข้นของเลือด (CBC) = 100.- รอผล 20 นาที
 • ตรวจภาวะเลือดจาง จากการขาดธาตุเหล็ก (Serum iron, SI) = 300.- รอผล 2 วัน
 • ตรวจภาวะเลือดจาง จากการขาดวิตามินบี 12 (Vitamin B12) = 500.- รอผล 1 วัน
 • ตรวจภาวะเลือดจาง จากการขาดโฟลิก (Folic acid) = 600.- รอผล 3 วัน
 • ตรวจโปรแกรมเตรียมมีบุตร-ฝากครรภ์ (ANC) = 1,600.- รอผล 7 วัน