ตรวจภูมิต้านทานโรค
1.ตรวจภูมิ โรคหัดเยอรมัน (Rubella IgG)

400฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจภูมิ ไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs)

200฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจภูมิ อีสุกอีใส (Varicella Zoster IgG)

500฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

4.ตรวจภูมิ ไวรัสตับอักเสบเอ (HAV IgG)

600฿ รอผล 3 วัน...(ดูเพิ่ม)

5.ตรวจภูมิ โรคหัด (Measles IgG)

500฿ รอผล 5 วัน...(ดูเพิ่ม)

6.ตรวจภูมิ โรคคางทูม (Mumps IgG)

600฿ รอผล 5 วัน...(ดูเพิ่ม)

ตรวจภูมิต้านทานโรค 1.ตรวจภูมิ โรคหัดเยอรมัน (Rubella IgG)

25Head01

 • ตรวจภูมิ โรคหัดเยอรมัน (Rubella IgG)
 • ค่าบริการ 400 ฿ รอผล 1 วัน
 • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ใช้ตรวจเช็คภูมิต่อโรคหัดเยอรมัน (Rubella virus) สำหรับแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ หรือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
 • กรณีที่ได้ท่านเลือกตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพ P5 (เตรียมมีบุตร-ฝากครรภ์) จะมีรายการตรวจนี้ รวมอยู่ด้วยแล้ว 
 • ใช้เวลาเข้ารับบริการ ประมาณ 15 นาที
 • บริการส่งผลทาง Email / Line
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line

รายการตรวจแนะนำอื่นๆ

 • ตรวจภูมิ ไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs quantitative) = 300.- รอผล 1 วัน
 • ตรวจภูมิ โรคอีสุกอีใส (Varicella IgG) = 500.- รอผล 1 วัน
 • ตรวจภูมิ โรคหัด (Measles IgG) = 500.- รอผล 1 วัน
 • ตรวจภูมิ โรคคางทูม (Mumps IgG) = 600.- รอผล 1 วัน