ตรวจวิตามิน
1.ตรวจธาตุเหล็กในเลือด (Serum Iron)

300฿ รอผล 2 วัน...(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจเฟอร์ริติน (Ferritin)

400฿ รอผล 2 วัน...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจวิตามิน บี 12 (Vitamin B12)

500฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

4.ตรวจโฟลิก (Folic acid)

600฿ รอผล 3 วัน...(ดูเพิ่ม)

5.ตรวจวิตามินดี (Vitamin D total)

1200฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

6.ตรวจแคลเซียม (Calcium)

150฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

ตรวจวิตามิน 1.ตรวจธาตุเหล็กในเลือด (Serum Iron)

25Head01

 • ตรวจธาตุเหล็กในเลือด (Serum Iron, SI)
 • ค่าบริการ 300 ฿ รอผล 2 วัน
 • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัย หรือติดตามการรักษา โรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก ฯ
 • ใช้เวลาเข้ารับบริการ ประมาณ 15 นาที
 • บริการส่งผลทาง Email / Line
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line

รายการตรวจแนะนำอื่นๆ

 • ตรวจดูความเข้มข้นของเลือด (CBC) = 100.- รอผล 20 นาที
 • ตรวจภาวะเลือดจาง จากการขาดวิตามินบี 12 (Vitamin B12) = 500.- รอผล 1 วัน
 • ตรวจภาวะเลือดจาง จากการขาดโฟลิก (Folic acid) = 600.- รอผล 3 วัน
 • ตรวจภาวะเลือดจาง จากพาหะธาลัสซีเมีย (Hb typing) = 600.- รอผล 7 วัน