ตรวจอุจจาระ
1.ตรวจหาเชื้อ เอชไพโลไร (H.pylori)

500฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้จากอุจจาระ (Fecal occult blood)

200฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจพยาธิในอุจจาระ (Stool exam for parasite)

100฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

4.ตรวจเพาะเชื้อจากอุจจาระ (Stool culture)

500฿ รอผล 5 วัน...(ดูเพิ่ม)

ตรวจอุจจาระ 1.ตรวจหาเชื้อ เอชไพโลไร (H.pylori)

25Head01

 • ตรวจหาเชื้อ เอชไพโลไร
 • H.pylori, Helicobactor pylori
 • ค่าบริการ 500 ฿ รอผล 1 วัน
 • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 • ใช้ตัวอย่างตรวจจากอุจจาระ ไม่ต้องเจาะเลือด
 • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัย โรคกระเพาะอาหาร ลำไส้แปรปรวน ท้องอืด ท้องเฟ้อ ฯ
 • ลูกค้าโปรดเก็บตัวอย่างอุจจาระมาจากที่บ้าน (ทางคลินิกมีภาชนะเก็บตัวอย่างให้)
 • บริการส่งผลทาง Line / Email
 • มีนักเทคนิคการแพทย์อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line