ตรวจฮอร์โมนเพศ
1.ตรวจฮอร์โมน เทสโทสเตอโรน (Testosterone)

500฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจฮอร์โมน เอสตราไดออล (Estradiol, E2)

500฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจฮอร์โมน ฟรีเทสโทสเตอโรน (Free Testosterone)

1500฿ รอผล 3 วัน...(ดูเพิ่ม)

4.ตรวจฮอร์โมน โปรเจสเตอโรน (Progesterone)

500฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

5.ตรวจฮอร์โมน เอฟเอสเอช (FSH)

500฿ รอผล 3 วัน...(ดูเพิ่ม)

6.ตรวจฮอร์โมน โปรแลคติน (Prolactin)

500฿ รอผล 3 วัน...(ดูเพิ่ม)

ตรวจฮอร์โมนเพศ 1.ตรวจฮอร์โมน เทสโทสเตอโรน (Testosterone)

25Head01

  • ตรวจฮอร์โมน เทสโทสเตอโรน (Testosterone)
  • ค่าบริการ 500 ฿ รอผล 1 วัน
  • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
  • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
  • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัย ภาวะการมีบุตรยาก โรคสุขภาพเพศชาย ตรวจติดตามการใช้ฮอร์โมนเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ การแปลงเพศ สาวสอง ฯ
  • ใช้เวลาเข้ารับบริการ ประมาณ 15 นาที
  • บริการส่งผลทาง Line / Email
  • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
  • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
  • สามารถนัดหมายได้ทาง Line