ตรวจเตรียมมีบุตร/ฝากครรภ์
1.ตรวจเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS test)

500฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

2.โปรแกรมตรวจเลือด เตรียมมีบุตร-ฝากครรภ์ (P5)

1600฿ รอผล 7 วัน...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจกรุ๊ปเลือด เอบีโอ (ABO blood group)

50฿ รอผล 5นาที...(ดูเพิ่ม)

4.ตรวจหมู่เลือด อาร์เอช (Rh blood group)

50฿ รอผล 5นาที...(ดูเพิ่ม)

5.ตรวจพาหะธาลัสซีเมีย (Hb typing)

600฿ รอผล 7 วัน...(ดูเพิ่ม)

6.ตรวจพาหะธาลัสซีเมีย โอเอฟที (OFT)

300฿ รอผล 5 วัน...(ดูเพิ่ม)

ตรวจเตรียมมีบุตร/ฝากครรภ์ 1.ตรวจเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS test)

25Head01

 • ตรวจเอชไอวี/เอดส์
 • HIV/AIDS, Anti-HIV, HIV Ag/Ab
 • ค่าบริการ 500 ฿ รอผล 20 นาที
 • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 • ตรวจโดยวิธี เจาะเลือดตรวจ
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ตรวจเตรียมมีบุตร-ฝากครรภ์ ตรวจเตรียมทำหน้าอก ศัลยกรรม ทำเลสิก สมัครงาน ฯ
 • กรณีตรวจหลังมีความเสี่ยง (มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกัน / สัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง) แนะนำให้ตรวจหลังมีความเสี่ยง 14 วันขึ้นไป เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ ของชุดตรวจ 
 • กรณีผลตรวจเบื้องต้นเป็นบวก จะใช้เวลาตรวจยืนยันผลอีก 2 ชม.
 • กรณีผลตรวจที่ 14 วันเป็นลบ และมีประวัติความเสี่ยงสูง แนะนำให้ตรวจติดตามซ้ำอีกครั้ง เมื่อครบ 3 เดือน
 • ผลตรวจเป็นความลับ ไม่จำเป็นต้องยื่นบัตรประจำตัว ยกเว้น นำไปใช้สมัครงาน บวช ทำหน้าอก/ศัลยกรรม หรือใช้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย ฯ
 • ใช้น้ำยาตรวจเอชไอวี แบบโฟร์ทเจน (4th Gen Ag/Ab) มีความไว (Sensitivity) > 99.5% และความจำเพาะ (Specificity) > 99.0% ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรณีทราบว่าติดเชื้ออยู่แล้ว ต้องการตรวจติดตามการรักษา แนะนำให้ตรวจหาปริมาณเชื้อ (HIV viral load = 2,000 บ.) และตรวจดูปริมาณเซลล์ทางภูมิคุ้มกัน (CD4 = 500 บ.) 
 • ใช้เวลาเข้ารับบริการ จนถึงรอผลตรวจ ประมาณ 30 นาที
 • หากไม่สะดวกรอผล มีบริการส่งทาง Line / Email
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ คอยให้คำปรึกษา และอธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line

รายการตรวจแนะนำอื่นๆ

 • ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4 รายการ (HIV, HBV, HCV, Syphilis) = 1,000.- รอผล 20 นาที
 • ตรวจโรคหนองใน (CT/NG PCR) = 1,000.- รอผล 1 วัน
 • ตรวจโรคหนองใน เชื้อรา โรคติดเชื้ออื่นๆ (Urine STDs) = 3,000.- รอผล 7 วัน