ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1.ตรวจเอชไอวี พีซีอาร์ (HIV PCR)

2500฿ รอผล 5 วัน...(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS test)

500฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4 รายการ (STDs)

1000฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

4.ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag)

200฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

5.ตรวจภูมิ ไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs)

200฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

6.ตรวจไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti-HCV)

300฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1.ตรวจเอชไอวี พีซีอาร์ (HIV PCR)

25Head01

 • ตรวจเอชไอวี พีซีอาร์ (HIV PCR, NAT)
 • ค่าบริการ 2,500 ฿ รอผล 5 วัน
 • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้น เพื่อช่วยวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ (HIV RNA PCR)
 • ผลตรวจจะมีความน่าเชื่อถือ เมื่อได้รับเชื้อ หรือมีความเสี่ยงมา > 11 วัน
 • เป็นวิธีที่ใช้ตรวจกรองเบื้องต้น หากผลตรวจออกมาเป็นบวกหรือลบ จะแนะนำให้ตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธีตรวจหาแอนติบอดี (Anti-HIV) หลังมีความเสี่ยง 21 วัน
 • ใช้เวลาเข้ารับบริการ ประมาณ 15 นาที
 • บริการส่งผลทาง Email / Line
 • มีนักเทคนิคการแพทย์คอยให้คำปรึกษา และอธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line