ตรวจโลหะหนัก
1.ตรวจโลหะหนักในเลือด (Toxic Metals)

3000฿ รอผล 7 วัน...(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจสารตะกั่วในเลือด (Lead, Pb)

700฿ รอผล 7 วัน...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจสารปรอทในเลือด (Mercury, Hg)

700฿ รอผล 7 วัน...(ดูเพิ่ม)

4.ตรวจสารหนูในเลือด (Arsenic, As)

700฿ รอผล 7 วัน...(ดูเพิ่ม)

5.ตรวจสารแคดเมียมในเลือด (Cadmium, Cd)

700฿ รอผล 7 วัน...(ดูเพิ่ม)

6.ตรวจสารทองแดงในเลือด (Copper, Cu)

700฿ รอผล 7 วัน...(ดูเพิ่ม)

ตรวจโลหะหนัก 1.ตรวจโลหะหนักในเลือด (Toxic Metals)

25Head01

 • ตรวจโลหะหนักในเลือด (Toxic Metals)
 • ค่าบริการ 3,000 ฿ รอผล 7 วัน
 • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ใช้ตรวจดู ประมาณโลหะหนักที่ตกค้างอยู่ในเลือด
 • ประกอบด้วยการตรวจโลหะหนัก 9 รายการ (แยกตรวจได้ ตัวละ 700 ฿) ดังนี้
    1. ตะกั่ว - Pb
    2. ปรอท - Hg
    3. แคดเมียม - Cd
    4. โครเมียม - Cr
    5. โคบอลต์ - Co
    6. นิเกิล - Ni
    7. สารหนู - As
    8. อลูมิเนียม - Al
    9. แมงกานีส - Mn
 • ใช้เวลาเข้ารับบริการ ประมาณ 15 นาที
 • บริการส่งผลทาง Email / Line
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line