ตรวจไวรัสตับอักเสบ
1.ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag)

200฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจภูมิ ไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs)

200฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti-HCV)

300฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

4.ตรวจไวรัสตับอักเสบ เอ (Hepatitis A virus )

500฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

5.ตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBV viral load)

2000฿ รอผล 14 วัน...(ดูเพิ่ม)

6.ตรวจปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (HCV viral load)

2000฿ รอผล 14 วัน...(ดูเพิ่ม)

ตรวจไวรัสตับอักเสบ 1.ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag)

25Head01

 • ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag)
 • ค่าบริการ 200 ฿ รอผล 20 นาที
 • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ใช้ตรวจเพื่อดูว่า มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือไม่
 • หากท่านได้เลือกตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพ 4 (STDs), 5 (เตรียมมีบุตร-ฝากครรภ์), 6 (ตรวจสุขภาพตับ) และ 9 (โปรแกรมวัยใส) จะมีรายการตรวจนี้ รวมอยู่ด้วยแล้ว
 • กรณีพบว่า ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอยู่แล้ว (เป็นพาหะ) ต้องการตรวจติดตามอาการ แนะนำให้ตรวจดูค่าการทำงานของตับ (LFT = 400 บ.) และสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP = 300 บ.)
 • กรณีต้องการตรวจดูปริมาณเชื้อ ว่ามีมากน้อยขนาดไหน หรือตรวจติดตามการรักษา แนะนำให้ตรวจหาปริมาณเชื้อ (HBV viral load = 2,000 บ.)
 • ใช้เวลาเข้ารับบริการ จนถึงรอผลตรวจ ประมาณ 30 นาที
 • หากไม่สะดวกรอผล มีบริการส่งทาง Line / Email
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line

รายการตรวจแนะนำอื่นๆ

 • ตรวจภูมิไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs) = 200.- รอผล 20 นาที
 • ตรวจไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) = 300.- รอผล 20 นาที
 • ตรวจไวรัสตัอักเสบเอ (HAV IgM) = 500.- รอผล 20 นาที
 • ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4 รายการ (HIV, HBV, HCV, Syphilis) = 1,000.- รอผล 20 นาที