หน้ารวมบริการตรวจ
ค่าบริการตรวจ (Lab price)

สรุปรวม ราคา...(ดูเพิ่ม)

หน้ารวมบริการตรวจ ค่าบริการตรวจ (Lab price)

25Head01

 

  • ค่าบริการตรวจ (Lab test price)
     * รายการตรวจทั่วไป (General lab test)  
  1. ตรวจกรุ๊ปเลือด (ABO & Rh group) = 100.- รอผล 5 นาที  
  2. ตรวจเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) = 80.- *อดอาหาร 8 ชม.  
  3. ตรวจน้ำตาลสะสมเอวันซี (HbA1c) = 300.- รอผล 20 นาที  
  4. ตรวจไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) = 360.- รอผล 1 วัน *อดอาหาร 10 ชม.  
  5. ตรวจค่าการทำงานตับ (Liver function test) = 400.- รอผล 1 วัน  
  6. ตรวจค่าการทำงานของไต (BUN, Creatinine, GFR) = 160.- รอผล 1 วัน  
  7. ตรวจกรดยูริก เก๊าท์ (Uric acid) = 80.- รอผล 1 วัน  
  8. ตรวจไทรอยด์ (TSH, FT3, FT4) = 600.- รอผล 1 วัน  
  9. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) = 100.- รอผล 20 นาที  
  10. ตรวจพาหะธาลัสซีเมีย (Hb typing) = 600.- รอผล 7 วัน  
  11. ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine analysis, UA) = 100.- รอผล 20 นาที  
  12. ตรวจยืนยันการตั้งครรภ์จากเลือด (B-hCG) = 400.- รอผล 1 วัน  
     
     * ตรวจโรคติดเชื้อ (Infectious disease)  
  13. ตรวจเอดส์ เอชไอวี (Anti-HIV) = 500.- รอผล 20 นาที  
  14. ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg) = 200.- รอผล 20 นาที  
  15. ตรวจไวรัสตับอักเสบ เอ (HAV IgM) = 500.- รอผล 20 นาที  
  16. ตรวจไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti-HCV) = 300.- รอผล 20 นาที  
  17. ตรวจโรคซิฟิลิส (Anti-TP/RPR) = 200.- รอผล 20 นาที  
  18. ตรวจโรคเริม (HSV PCR) = 2,000.- รอผล 5 วัน  
  19. ตรวจโรคหนองใน (Gonorrhea & Chlamydia PCR) = 1,000.- รอผล 1 วัน  
  20. ตรวจโรคหนองใน เชื้อรา พยาธิในช่องคลอด (Urine STDs) = 3,000.- รอผล 7 วัน  
  21. ตรวจไข้เลือดออก (Dengue Ag/Ab + CBC) = 500.- รอผล 30 นาที  
  22. ตรวจโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya) = 500.- รอผล 30 นาที  
  23. ตรวจหาเชื้อเอชไพโลไร (H.pylori) = 500.- รอผล 1 วัน  
     
     * ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor markers)  
  24. ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งตับ (AFP) = 300.- รอผล 1 วัน  
  25. ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งลำไส้ (CEA) = 300.- รอผล 1 วัน  
  26. ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) = 500.- รอผล 1 วัน  
  27. ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งรังไข่ (CA125) = 500.- รอผล 1 วัน  
  28. ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งเต้านม (CA15-3) = 500.- รอผล 1 วัน  
  29. ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งตับอ่อน ทางเดินอาหาร (CA19-9) = 500.- รอผล 1 วัน  
  30. ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งปอด (NSE) = 1,000.- รอผล 1 วัน  
  31. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ จากอุจจาระ (Fecal occult blood) = 200.- รอผล 20 นาที  
     
     * ตรวจภูมิแพ้ (Allergy blood test) *เป็นแบบเจาะเลือด / ไม่ใช่ Skin test  
  32. ตรวจภูมิแพ้ อากาศ 20 ชนิด (Inhalation 20s) = 2,000.- รอผล 10 วัน  
  33. ตรวจภูมิแพ้ อาหาร 20 ชนิด (Food 20s) = 2,000.- รอผล 10 วัน  
  34. ตรวจภูมิแพ้ ในเด็ก 27 ชนิด (Pediatric 27s) = 2,500.- รอผล 10 วัน  
  35. ตรวจภูมิแพ้ ทั่วไป 45 ชนิด (Allergy test 45s) = 3,000.- รอผล 10 วัน  
  36. ตรวจภูมิแพ้ ทั่วไป 107 ชนิด (Allergy test 107s) = 4,000.- รอผล 10 วัน  
  37. ตรวจภูมิแพ้ อาหารแฝง (Food intolerance test) = 15,000.- รอผล 7 วัน  
     
     * ตรวจโครโมโซม ดาวน์ซินโดรม (Down/NIPT) ***ใช้ชุดตรวจยี่ห้อ NICE  
  38. ตรวจ Chromosome 13, 18, 21 + เพศทารก = 9,000.- รอผล 14 วัน  
  39. ตรวจ Chromosome ครบหมด 23 คู่ + เพศทารก = 15,000.- รอผล 14 วัน   
  *** โปรดนัดหมายล่วงหน้า เพื่อเตรียมชุดเจาะเลือด  
     
     * ตรวจฮอร์โมน (Hormone)  
  40. ตรวจฮอร์โมนรังไข่ AMH = 1,000.- รอผล 1 วัน  
  41. ตรวจฮอร์โมน Thyroid (TSH, FT3, FT4, T3, T4) = 1,000.- รอผล 1 วัน  
  42. ตรวจฮอร์โมน Testosterone = 500.- รอผล 1 วัน  
  43. ตรวจฮอร์โมน Estradiol, E2 = 500.- รอผล 1 วัน  
  44. ตรวจฮอร์โมน Progesterone = 500.- รอผล 1 วัน  
  45. ตรวจฮอร์โมน FSH = 500.- รอผล 3 วัน  
  46. ตรวจฮอร์โมน LH = 500.- รอผล 3 วัน  
  47. ตรวจฮอร์โมน Prolactin = 500.- รอผล 3 วัน  
  48. ตรวจฮอร์โมน Cortisol = 500.- รอผล 1 วัน  
  49. ตรวจฮอร์โมน Insulin = 800.- รอผล 3 วัน *อดอาหาร 10 ชม.  
  50. ตรวจฮอร์โมน GH = 800.- รอผล 5 วัน *อดอาหาร 10 ชม.  
  51. ตรวจฮอร์โมน DHEA-S = 600.- รอผล 3 วัน  
  52. ตรวจฮอร์โมน Free testosterone = 1,500.- รอผล 3 วัน  
  53. ตรวจฮอร์โมน Beta-hCG = 400.- รอผล 1 วัน  
  54. ตรวจฮอร์โมน สาวสอง (Testoserone, E2) = 1,000.- รอผล 1 วัน  
     
     * ตรวจทางโลหิตวิทยา (Hematology)  
  55. ตรวจจีซิกพีดี (G6PD) = 300.- รอผล 3 วัน  
  56. ตรวจการแข็งตัวของเลือด พีที ไอเอ็นอาร์ (PT INR) = 300.- รอผล 20 นาที  
  57. ตรวจการแข็งตัวของเลือด พีทีที (PTT) = 300.- รอผล 20 นาที  
  58. ตรวจดูค่าการอักเสบ อีเอสอาร์ (ESR) = 100.- รอผล 2 ชม.  
  59. ตรวจดูการเกิดลิ่มเลือด (D-dimer) = 500.- รอผล 1 ชม.  
  60. ตรวจพาหะธาลัสซีเมีย (Hb typing) = 600.- รอผล 7 วัน  
     
     * ตรวจทางเคมีคลินิก (Blood chemistry)  
  61. ตรวจดูค่าการอักเสบ ซีอาร์พี (hs-CRP) = 300.- รอผล 1 ชม.  
  62. ตรวจสาร Homocysteine = 800.- รอผล 3 วัน *อดอาหาร 10 ชม.  
  63. ตรวจค่าเอ็นไซม์ตับ AST(SGOT), ALT(SGPT) = 160.- รอผล 1 วัน  
  64. ตรวจค่าเอ็นไซม์กล้ามเนื้อ CK/CPK = 300.- รอผล 1 วัน  
  65. ตรวจค่าเอ็นไซม์ GGT/Gamma GT = 300.- รอผล 1 วัน  
  66. ตรวจค่าเอ็นไซม์ Amylase = 300.- รอผล 1 วัน  
  67. ตรวจค่าเอ็นไซม์ LDH = 300.- รอผล 1 วัน  
  68. ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac marker: cTnI/CK-MB/Myo) = 500.- รอผล 1 ชม.  
     
     * ตรวจเกลือแร่ วิตามิน (Mineral & Vitamin)  
  69. ตรวจสารเกลือแร่ Electrolyte (Na, K, Cl, CO2) = 400.- รอผล 1 วัน  
  70. ตรวจแคลเซียม (Calcium, Ca) = 150.- รอผล 1 วัน  
  71. ตรวจสารแมกนีเซียม (Magnesium, Mg) = 150.- รอผล 1 วัน  
  72. ตรวจสารฟอสฟอรัส (Phosphorus, P) = 150.- รอผล 1 วัน  
  73. ตรวจ Serum Iron (SI) = 300.- รอผล 2 วัน  
  74. ตรวจ Ferritin = 400.- รอผล 2 วัน  
  75. ตรวจ Folic/Folate = 600.- รอผล 2 วัน *อดอาหาร 10 ชม.  
  76. ตรวจ Vitamin B12 = 500.- รอผล 1 วัน *อดอาหาร 10 ชม.  
  77. ตรวจ Vitamin D total = 1,200.- รอผล 1 วัน  
     
     * ตรวจเช็คภูมิ (Immune status)  
  78. ตรวจภูมิ ไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs) = 200.- รอผล 20 นาที  
  79. ตรวจภูมิ อีสุกอีใส (Varicella IgG) = 500.- รอผล 1 วัน  
  80. ตรวจภูมิ โรคหัด (Measles IgG) = 500.- รอผล 5 วัน  
  81. ตรวจภูมิ หัดเยอรมัน (Rubella IgG) = 400.- รอผล 1 วัน  
  82. ตรวจภูมิ โควิด-19 (COVID-19 IgG) = 700.- รอผล 2 วัน  
  83. ตรวจภูมิ โรคคางทูม (Mumps IgG) = 600.- รอผล 5 วัน  
  84. ตรวจภูมิ ไวรัสตับอักเสบเอ (HAV IgG) = 600.- รอผล 3 วัน  
     
     * โปรแกรมตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ (ฺCheckup program)  
  85. โปรแกรมตรวจสุขภาพ 1 (Checkup P1) = 900.- รอผล 1 วัน *อดอาหาร 10 ชม.
  86. โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2 (Checkup P2) = 1,400.- รอผล 1 วัน *อดอาหาร 10 ชม.
  87. โปรแกรมตรวจสุขภาพ 3 (Checkup P3) = 2,500.- รอผล 1 วัน *อดอาหาร 10 ชม.
  88. โปรแกรมตรวจสุขภาพ 3+ (Checkup P3+) = 3,500.- รอผล 1 วัน *อดอาหาร 10 ชม.
  89. โปรแกรมตรวจสุขภาพ พรีเมี่ยม (Checkup premium) = 5,000.- รอผล 2 วัน *อดอาหาร 10 ชม.
  90. โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ (Liver Checkup) = 1,500.- รอผล 1 วัน
  91. โปรแกรมตรวจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs) = 1,000.- รอผล 20 นาที
  92. โปรแกรมตรวจ เตรียมมีบุตร-ฝากครรภ์ (ANC) = 1,600.- รอผล 7 วัน  
  93. โปรแกรมตรวจ ชะลอวัย = 1,000.- รอผล 1 วัน *อดอาหาร 10 ชม.  
     
     * ตรวจเลือดเตรียมทำหน้าอก / เตรียมดูดไขมัน  
  94. ตรวจเลือด Dr. Alex Clinic = 900.- รอผล 1 ชม.  
  95. ตรวจเลือด Athena Clinic = 500.- รอผล 20 นาที  
  96. ตรวจเลือด The Grace Clinic = 600.- รอผล 20 นาที  
  97. ตรวจเลือด Carista Clinic = 1,000.- รอผล 2 ชม.  
   * โปรดสอบถามรายการตรวจ จากคลินิกที่ทำศัลยกรรม ก่อนเข้ามาตรวจ (แต่ละที่จะตรวจไม่เหมือนกัน)  
     
     * รายการตรวจอื่นๆ (Other)  
  98. ตรวจกรองโรคออโต้อิมมูน เอสแอลอี (ANA/ANF) = 400.- รอผล 5 วัน
  99. ตรวจโรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์ (Rheumatoid factor, RF) = 300.- รอผล 1 วัน  
  100. ตรวจสารเสพติด (ยาบ้า) ในปัสสาวะ (Methamphetamine) = 150.- รอผล 20 นาที  
  101. ตรวจสาร Microalbumin ในปัสสาวะ = 300.- รอผล 1 วัน  
  102. ตรวจดูพยาธิในอุจจาระ (Stool exam) = 100.- รอผล 1 วัน  
  103. ตรวจซีดีโฟร์ (CD4) = 500.- รอผล 3 วัน  
  104. ตรวจปริมาณเชื้อ เอชไอวี (HIV viral load) = 2,000.- รอผล 7 วัน  
  105. ตรวจปริมาณเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบี (HBV viral load) = 2,000.- รอผล 14 วัน  
  106. ตรวจปริมาณเชื้อ ไวรัสตับอักเสบซี (HCV viral load) = 2,500.- รอผล 14 วัน  
  107. ตรวจโลหะหนักในเลือด (Toxic metals profile) = 3,000.- รอผล 7 วัน
  108. ตรวจวัณโรคแฝง (Quantiferon TB) = 4,000.- รอผล 5 วัน  
  109. ตรวจเบาหวานตั้งครรภ์ (OGTT) = 400.- รอผล 1 วัน  
  110. ตรวจโรคหนองใน เชื้อรา พยาธิในช่องคลอด (Urine STD) = 3,000.- รอผล 7 วัน  
  111. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Urine HPV test) = 999.- รอผล 14 วัน  
     
  *** ทางคลินิก ไม่มี X-ray / ไม่มี EKG / ไม่มีตรวจ ATK / ไม่มีตรวจภายใน  
     
  • ราคาที่แสดง ได้รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
  • ใช้เวลาเข้ารับบริการ ประมาณ 15 นาที (ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ)
  • มีบริการส่งผลทาง Line / Email
  • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
  • สามารถนัดหมายได้ทาง Line